Kontakt

    Uprzejmie prosimy osoby planujące pobyt badawczy w archiwum o kontakt z odpowiedzialną archiwistką przynajmniej na 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem.   Korzystanie z zasobu jest możliwe po wypełnieniu Zgłoszenia Użytkownika i przesłaniu go na adres e-mailowy: