O archiwum

    Od chwili założenia placówki badawczej w 1982 roku w archiwum gromadzone są dokumenty i obiekty szeroko pojętej kultury niezależnej z Europy Wschodniej, które powstały poza cenzurą w tzw. „samizdacie” (z ros. „samowydawnictwo”), czy też w niezależnym obiegu wydawniczym. Kolekcje zawierają pisma, fotografie i dzieła sztuki osób zaangażowanych w ruchy obrony praw człowieka, pisarzy, artystów, naukowców oraz druki ruchów opozycyjnych i niezależnościowych z byłego Związku Radzieckiego, Polski, byłych Czechosłowacji i NRD oraz Węgier. Zbiory biblioteczne liczące ok. 50 000 tomów obejmują literaturę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych z Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej po roku 1945/1953.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie FSO.