Kontakt

    Prosíme vědecké pracovníky, kteří plánují výzkumný pobyt v našem archivu, aby archivářky jednotlivých oddělení kontaktovali nejpozději 4 týdny předem.  

    Pro účel přípravy návštěvy prosím vyplňte žádost o nahlížení do archivních fondů v archivu FSO a pošlete ji e-mailem na příslušné oddělení: