O archivu

    Archiv obsahuje materiály z okruhu politického, náboženského a uměleckého disentu ve východní a střední Evropě po roce 1945/1953 spolu s archivními dokumenty, týkajícími se emigrace z bývalé SSSR ve 20. století. Ve fondech se nacházejí osobní archivy jednotlivců (pozůstalosti nebo jejich části a různé osobní dokumenty), dále archiválie společenských organizací a nejrůznější sbírky např. letáků, knih s věnováním apod. Mimoto disponuje archiv sbírkou videozáznamů a audiomateriálů.

    Více informací naleznete na webových stránkách FSO.